ของฝากจากญี่ปุก

ขุดรูปเก่าไปเจอ ของฝากที่ไอ้ปุก เคยซื้อมาฝากจากญี่ปุ่น
โคตรจะเยอะเลย ไว่ซื้อมาอีกนะแกร ไว้ใช้หนี้หมด
จะต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ได้เลย