เลื่อนวันปาร์ตี้เพื่อนเป็นวันที่ 1 พ.ย.51

เนื่องจากว่าวันที่ 14-19 พ.ย. ตรงกับงานของพระพี่นาง
คาดว่าทางการคงจะให้ใส่เสื้อดำกันทั้งเมือง
โบว์กะแอนเลยปรึกษากันว่าคงต้องเลื่อนงานปาร์ตี้กับเพื่อน
เพราะของเดิมโบว์วางไว้วันที่ 15 พ.ย.
เมื่อต้องเลื่อน โบว์กับแอนลองมาดูวันที่เหมาะสม และวันที่เหมาะที่สุดก็คือ วันที่ 1 พ.ย.
กลายเป็นว่า ต้องเลี้ยงฉลองกับเพื่อนก่อนวันที่จะแต่งอย่างเป็นทางในวันที่ 9 พ.ย. ที่ปทุมธานี