ได้แบบชุดไทยแล้ว

หลังจากโบว์ตัดสินใจอยู่นานหลายเดือน สุดท้่ายโบว์สรุปได้แล้วว่า
จะเอาแบบ 2 ชุดข้างล่างนี้ เอามาผสมๆ กัน
สีที่เลือกเป็นสีชมพู และให้แอนใส่โจงกระเบนสีชมพูเหมือนกัน จะได้เข้าชุดกัน
สวยไหม สวยเนอะ :50: :50:

bow+iannnnn